Kandidaten stellen zich voor

Links, Ives van Leth - Midden, Martijn van Muiswinkel en Bilan Dahir - Rechts, Cok Oostveen

De Pijp Krant sprak met drie buurtbewoners die zich kandidaat hebben gesteld voor de stadsdeelcommissie. Zij hebben gereageerd op een oproep van de krant en zijn niet verbonden aan een politieke partij.

Lijst Berlage - Ives van Leth

Van Leth (42) wil zich vooral inzetten voor de schoonheid van de openbare ruimte. Hij woont zelf in de Rivierenbuurt en geniet van de monumentaliteit van het Plan Zuid, dat is ontstaan op basis van ideeën van de architect Berlage. ‘In oktober vorig jaar is het Plan Zuid tot beschermd stadsgezicht verklaard. Dat betekent voor mij dat de inrichting van de straat in overeenstemming moet zijn met de bebouwing.’ Berlage is ook wat De Pijp en de Rivierenbuurt verbindt. Van Leth heeft nog een idee om de twee wijken te verbinden: ‘De Rode Loper moet helemaal doorgetrokken worden tot aan de RAI, maar ter hoogte an het Plan Zuid moet wel het beton uit de straat. Daarvoor in de plaats moet baksteen komen’.
Specifiek voor de Pijp heeft Van Leth een vergelijkbaar plan. De Rode Loper zou een rondje moeten maken door de Ceintuurbaan, Van Wou en Albert Cuyp.

‘Wat ook bijdraagt aan het gezicht van ons gebied, is meer aandacht voor het schoonhouden van de straat: ondergrondse afvalcontainers, goed in de gaten houden dat ze naar behoren functioneren en meer maatwerk, zodat het project De Schone Pijp werkt’.
Minder blik op straat helpt ook om de buurt mooier te maken. Van Leth is groot voorstander van ondergrondse parkeergarages, met dien verstande dat evenzovele parkeerplaatsen bovengronds opgeheven worden.

Van Leth is dus duidelijk een stadsestheet. Maar ook de snelle sociale verandering van de Pijp heeft zijn volle aandacht. Hij is bang dat de bevolkingssamenstelling te eenzijdig gaat bestaan uit mensen die de hoge huren uit de vrije sector kunnen betalen. En dat De Pijp het centrum achterna dreigt te gaan met horeca en winkelaanbod dat vooral is gericht op het toerisme. Hij vindt het belangrijk dat de bevolking divers blijft. Dat kan door een voldoende groot percentage sociale huurwoningen te handhaven in de wijk. Om een bijpassend winkelaanbod te behouden, zou je kunnen overwegen om het voorbeeld van Barcelona te volgen. ‘Ze zijn daar begonnen om bepaalde midden- en kleinbedrijven huurbescherming te geven’.

Jeroen Overweel


Zuid Samen Vooruit - Bilan Dahir en Martijn van Muiswinkel

Het echtpaar Bilan Dahir en Martijn van Muiswinkel, beiden 41 jaar, vormen samen ‘Zuid Samen Vooruit’; zij wonen 19 jaar in de Rivierenbuurt. ‘Het gaat niet over rechts of links, maar over een manier om onze buurt beter te maken’.

Zuid Samen Vooruit heeft een aantal concrete speerpunten. Een daarvan omschrijven ze als ‘Schoon moet gewoon’. ‘Het afvalprobleem speelt al jaren. Waarom lukt het niet om het huisvuil beter op te halen? Huisvuilcontainers hebben een sensor die aangeeft dat de container vol is, maar de reinigingsdienst krijgt daar geen melding van. Ondertussen stapelen de zakken zich er omheen op, totdat de container op de vaste dag geleegd wordt. Bewoners hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid om een andere container te zoeken en wij willen dat zij daar proactief op worden aangesproken.’

Ook staan op hun agenda ‘verkeersveiligheid’ en ‘het tegengaan van criminaliteit’. ‘De statistieken voor de buurt zijn oké, maar het kan altijd beter. Op het gebied van veiligheid is vooral de lange Van Woustraat een probleem. Ook voor automobilisten, want het is vaak moeilijk om te zien of iemand wil oversteken. Dit levert veel gevaarlijke situaties op’. Wat betreft de criminaliteit willen we dat er meer cameratoezicht komt. ‘Bepaalde straten in de Pijp en Rivierenbuurt zijn minder prettig en het is bewezen dat cameratoezicht een positief effect heeft. Er hangen nu bijvoorbeeld ook camera’s op de hoek Van Woustraat en Lutmastraat. Natuurlijk moet je wel discussiëren over hoe ver je hiermee wilt gaan. En dan zijn er nog de vage winkels die altijd dicht zijn of waar bijna nooit iemand komt. Behalve dat dit geen goede uitstraling is voor een straat, vragen wij ons af wat daar nou gebeurt. Dat zou onderzocht moeten worden.’

Tot slot is er de verschraling van het openbaar vervoer, zoals de opgeheven tramhalte op de Ceintuurbaan bij de Amsteldijk en de opheffing van lijn 25, waardoor het laatste stuk van de Rijnstraat geen openbaar vervoer meer heeft. De Noord-Zuidlijn is mooi, maar door opheffing van tramhaltes moeten bewoners veel meer lopen. Wij hebben het idee dat het openbaar vervoer in Amsterdam zich te veel gaat richten op toeristen en winkelend publiek, waardoor bewoners, met name kinderen en ouderen, in de steek worden gelaten.

Willem de Blaauw


G250-WONEN - Cok Oostveen

Cok Oostveen (73) is sinds 1971 een actieve Pijpbewoner. Hij was bijvoorbeeld een actief deelnemer aan de demonstraties voor een autovrije Ferdinand Bol in de jaren ‘70. Bij de feestelijke opening van de Ferdinand Bol op 20 januari jl. waren zijn foto’s uit die tijd te zien. Nog steeds is de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers belangrijk voor hem.

Maar Coks passie betreft vooral de sociale huur. Dat, en sportstimulering, zijn voor hem de belangrijkste redenen om mee te doen met deze verkiezingen. Als huurdersactivist wil hij zich binnen de stadsdeelcommissie inzetten voor de belangen van de sociale huurders. Volgens Cok ligt de behoefte aan sociale huur in de stad op 50% van alle woningen, terwijl de meeste politieke partijen op een veel lager percentage zitten. Het probleem is de scherpe tweedeling in sociale en liberale huur. De geliberaliseerde huurprijzen schieten de lucht in, waardoor een grote groep huurders die niet in aanmerking komt voor sociale huur tussen wal en schip geraakt. Cok pleit daarom voor het laten doorlopen van het puntensysteem: als de geliberaliseerde huurwoningen hier onder vallen, zou dat de huurprijzen in toom houden.

Op de vraag wat hij vindt van het nieuwe Amsterdamse bestuursstelsel waar hij nu deel van hoopt uit te gaan maken, antwoordt Cok dat hij wel begrijpt dat het oude stelsel niet werkte. Er was teveel verlammende competentiestrijd tussen stadsdeel en centrale stad. Denkt hij veel invloed uit te kunnen oefenen via zo’n ambtelijke stadsdeelcommissie? ‘Ik ben geboren als luis, en hou van pelzen’, zegt Cok daarop. Het activistisch bloed blijft stromen en hij hoopt met de stadsdeelcommissie samen op te kunnen trekken tegenover B&W van Amsterdam als dat nodig is. Cok was onder meer betrokken bij de bijeenkomst van ‘Huurders in de Knel’ en kent de samenwerking met het stadsdeel door zijn deelname aan de ‘G250’.
Dat is een regelmatige bijeenkomst waar bewoners, ondernemers, politici en ambtenaren met elkaar spreken over stadsdeelbeleid en uitvoering in De Pijp. Veel mensen kennen Cok daarvan, vandaar dat de G250 in zijn lijstnaam staat.

En die sportstimulering? Moeten we met zijn allen meer gaan bewegen in De Pijp? ‘Dat is altijd goed natuurlijk. Ik heb lang gewerkt in de sport en weet er dus veel van. Ik kan over dat onderwerp goed advies geven aan het stadsdeel’. Cok voegt al jaren de daad bij het woord met de organisatie van zijn twee fietsgroepen die elke vrijdagochtend (55+, om 10.30 uur) en zondag (11.00 uur) vertrekken van de voetbalkooi in de Tweede van der Helststraat.

Jeroen Overweel