Horecaoverlast? Melden!

Avondhoreca (geen direct verband met het artikel)

In De Pijp Krant van afgelopen augustus stond een oproep om mee te praten over het voorgenomen nieuwe terrasbeleid van de gemeente Amsterdam. In dat kader organiseerde Wijkcentrum De Pijp op 21 september een bewonersbijeenkomst in de Oranjekerk, waar vooral aan de orde was hoe bewoners en ondernemers de horecaoverlast kunnen aanpakken. Als vervolg op het artikel in de vorige krant doet De Pijp Krant daar verslag van.

Lezersreactie
De vorige Pijp Krant opende ook met een artikel over het horecabeleid. De bijgaande foto was een willekeurige terrasfoto. Een lezeres reageerde daarop.

Heel jammer dat het terecht kritische verhaal op de voorkant van jullie leuke krant, over het nieuwe horecabeleid Amsterdam opgesierd is met een foto van het bij ons in de buurt zeer geliefde Café Restaurant ARIE op de hoek, met 1 fijn terras + 1 coronaterras.

Dit bedrijf is namelijk een heel goed voorbeeld van hoe je goed communiceert met je buren en daardoor er van overlast, ondanks het geweldige terrasweer van de laatste tijd, in de omgeving praktisch geen sprake is. Als wij overlast ervaren komt dat van het Marie Heinekenplein.

Maruca Beek


Verhalen van bewoners
Horecaoverlast kwam bij het Wijkcentrum de afgelopen maanden bovenaan de prioriteitenlijst te staan, samen met zwerfvuil. Een greep uit verhalen van bewoners hierover:

“In de weekends leg ik mijn matras in het trappenhuis, neem een diazepam en hoop dat ik een paar uurtjes kan slapen.”

“De leefbaarheid is de afgelopen jaren heel erg hard achteruit gegaan door de komst van agressieve en luidruchtige horeca. Ik weet in mijn directe omgeving al vijf voorbeelden van mensen die de afgelopen jaren zijn verhuisd, gevlucht voor het lawaai en de overlast.”

“Het terras, midden in een woonwijk, is tegenwoordig drie keer zo groot als het café en met de verruimde openingstijden tot na middernacht open. Ik ben het na maanden slaapgebrek zo zat dat ik bino nenkort de toko verkoop. Als iemand het nog wil hebben.”

De overlast is verergerd door de coronaterrassen, maar stamt al van vóór de coronacrisis. Bewoners die vaak al decennia in De Pijp wonen, beschrijven dat zij met lede ogen hebben toegekeken hoe hun wijk in een pretpark veranderde. Dat gold in eerste instantie vooral voor de NoordoPijp (met name de Gerard Doubuurt), maar inmiddels zijn ook delen van de ZuidoPijp drastisch veranderd. Een bewoonster zette voor ons op een rij dat de hoeveelheid horecazaken op en rond het Van der Helstplein het afgelopen decennium meer dan verdubbeld is, terwijl de hoeveelheid overige ondernemers is afgenomen van ruim 25 tot minder dan 10.

Hoewel deze bewoners verknocht zijn aan De Pijp drijft de horecaoverlast ze tot dromen over verhuizen. Dit is echter lang niet voor iedereen zomaar mogelijk. Wat wel kan? Op de bijeenkomst 21 september gaven bewoners, ondernemers en iemand van toezicht en handhaving praktische voorbeelden.

Wat kunnen bewoners doen?
Ga altijd eerst in gesprek met de eigenaar van de horecagelegenheid. Bespreek de overlast en probeer tot goede afspraken te komen. Lukt het niet om die te maken, of blijft de overlast duren, meld dit dan bij de gemeente. Dat kan via 14020, het centrale telefoonnummer van de stad Amsterdam, of door online een zogeo naamde SIA-melding te doen via meldingen.amsterdam.nl.

Hoe vaker meldingen over een bepaalde horecagelegenheid worden gedaan door verschillende mensen, des te groter de kans dat er actie zal worden ondernomen door ‘toezicht’. Belangrijk bij het melden is dit níet anoniem te doen: geef zelf je telefoonnummer en emailadres (en – bij een telefonische melding – vraag ook de naam van degene die je aan de telefoon krijgt, voor het aanleggen van je eigen dossier). Als je meldt, moet je dit vooral niet anoniem doen. Bij een anonieme melding kan de afdeling toezicht geen dossier opbouwen en kunnen ze ook niet, als ze komen controleren, direct contact opnemen met de melder. Gegevens van de melder zullen nooit worden vrijgegeven aan de betreffende ondernemer.

Je moet overlast blíjven melden, steeds opnieuw. Wanneer de meldingen onvoldoende opleveren kan het zijn dat je als bewoner juridische stappen wilt ondernemen. Dit is een taaie weg, maar kan uiteindelijk leiden tot het innemen van de vergunning van de ondernemer. De eerste stap daartoe is een verzoek tot handhaving. In tegenstelling tot het doen van een melding kan een verzoek tot handhaving níet anoniem.

Comité Oude Pijp (ComOP)
ComOP is een groep bewoners uit het noordelijke deel van de Van Woustraat. In de loop der jaren hebben zij ervaren dat je samen sterker staat en dat het fijn is om elkaar zowel in praktische als in emoo tionele zin te steunen. ComOP heeft een praktische handleiding en stappenplan opgesteld voor mensen die gezamenlijk willen optreden tegen horecaoverlast. Stap 1 daarin is het vinden van buurtbewoners die samen willen optrekken om de buurt weer leefbaar te maken. Misschien lijkt dit onmogelijk, bijvoorbeeld omdat de buren oud en krachteloos, ongeïnteresseerd of onverschillig lijken. U kunt er echter vanuit gaan dat er in uw buurt zeker mensen zijn met vergelijkbare ervaringen als u!

Mocht het komen tot een strafrechtelijke procedure, dan voelt het veiliger en is het prettiger om deze in te gaan als comité of vereniging dan als individu. Daarnaast kun je in de groep taken verdelen. Belangrijk, want een juridische procedure is veel werk en zeer tijdrovend.

Wat kan de horeca doen?
Op de avond in de Oranjekerk vertelden de ondernemers van café De Baron in de Gerard Doubuurt wat volgens hen de taken en verantwoordelijkheden van horecaondernemers zijn. Er werd instemmend op gereageerd.

De Baron is een buurtcafé met zowel stamgasten als incidentele gasten. De ondernemers van dit café kennen de meeste buurtbewoners en weten wat er speelt in de buurt. Ze krijgen geen klachten omdat ze ervoor zorgen geen overlast te veroorzaken. Dit doen ze onder meer door het terras op tijd te sluiten en luidruchtige gasten te verzoeken hun stem te dempen. Ook schromen ze er niet voor gasten van andere horecagelegenheden in de buurt aan te spreken op hun gedrag wanneer dit lawaaierig of asociaal is. Zij zouden graag zien dat verschillende horecaondernemers in de buurt samenwerken in het handhaven van sociaal gedrag van klanten.

Wat kan het stadsdeel doen?
Bestuursvoorzitter Bart Vink vertelde dat horecaoverlast hoog op zijn prioriteitenlijst staat. Hij erkende dat onderbezetting – in heel stadsdeel Zuid wordt toezicht gehouden met acht personen – een probleem is en gaf aan dat er gezocht wordt naar langetermijnoplossingen. Een korte termijn oplossing ligt volgens hem in het zwaarder inzetten van handhaving in drukke horecagebieden in Oud-Zuid, met name De Pijp, en het verminderen van inzet in rustiger gebieden, zoals Buitenveldert.


Een verslag van de bewonersbijeenkomst van 21 september staat op de website: www.wijkcentrumdepijp.nl.

Wie aan de slag wil met een groepje buurtbewoners kan contact opnemen met Wijkcentrum De Pijp voor praktische ondersteuning en voor het stappenplan van ComOP.

info@wijkcentrumdepijp.nl