Energietransitie in De Pijp

Terrasverwarming: rijp voor transitie?

Klimaatverandering. Afgelopen jaar kon men niet meer om dit thema heen. Elke maand kwam er wel weer een nieuw alarmerend rapport uit. Daarnaast vonden op veel plekken in de wereld nieuwe natuurrampen plaats ten gevolge van de opwarmende aarde. Zoals bij ons in Limburg. Het akkoord op de klimaatconferentie in Glasgow gaf maar weer eens aan hoe moeilijk maatregelen op mondiale schaal te nemen zijn. Klimaatorganisaties waren teleurgesteld over de slotverklaring. Lokale duurzame initiatieven zijn misschien eenvoudiger uit te voeren. We kijken daarom naar hoe de energietransitie in De Pijp verloopt.

Amsterdam aardgasvrij
Om een klimaatneutraal Amsterdam in 2050 te bereiken, wil de gemeente al in 2040 aardgasvrij zijn. In het gebiedsplan voor De Pijp/Rivierenbuurt is verduurzaming dan ook een van de prioriteiten. In dit plan staat dat de bewoners en ondernemers van deze wijken de gemeentelijke ambities op het gebied van verduurzaming delen en dat zij de noodzaak zien van het bevorderen van de energietransitie.

Rocco Piers, stadsdeelbestuurder namens GroenLinks, houdt zich bezig met de uitvoering hiervan. Hij stelt dat bewoners en ondernemers in De Pijp vooral behoefte hebben aan informatie over verduurzaming. Om daarin te voorzien werden er onder andere bijeenkomsten georganiseerd in de Oranjekerk. De gemeente liet daarbij weten dat het nog verschillende mogelijkheden onderzocht om De Pijp op duurzame warmte over te laten gaan.

Nu blijkt uit de Transitievisie Warmte (september 2020) van de gemeente dat er gekozen is om door middel van hybride verwarmingssystemen (gasketel in combinatie met een warmtepomp) en betere isolatie het aardgasgebruik in De Pijp te reduceren. De overgebleven behoefte aan aardgas kan volgens de gemeente op termijn worden opgevangen door duurzame alternatieven zoals groen gas of groene waterstof. Voorlopig blijft De Pijp dus op het huidige gasnet aangesloten. Want aansluiting op een warmtenet, vaak afkomstig van restwarmte van datacenters (ruimtes met grote computersystemen), is volgens Piers niet haalbaar in De Pijp in tegenstelling tot in nieuwere wijken.

Warme Wijk
De hoge kosten en technische complexiteit om nieuwe infrastructuur en isolatie te realiseren bij oudbouw zorgen ervoor dat er vooralsnog geen betaalbare duurzame oplossingen zijn voor De Pijp. Vandaar dat De Pijp volgens dit plan pas laat aan de beurt is om volledig van het aardgas af te zijn. De vraag is dan ook of het ambitieuze doel van een aardgasvrij Amsterdam in 2040 gehaald gaat worden zonder forse investeringen van de overheid. De urgentie van duurzame oplossingen lijkt nog niet helemaal doorgedrongen te zijn.

Het geeft Matty van Ewijk, initiatiefnemer van ‘Duurzaam in De Pijp’, wel de tijd en de mogelijkheid om met werkgroep ‘Warme Wijk’ de gemeente goed te adviseren. Aandacht besteden aan het ondersteunen van VVE’s in het goed isoleren van de woningen is zo’n advies.

Meer hulp van woningcorporaties zou daarbij geen overbodige luxe zijn. Woningcorporaties in grote steden liggen op flinke achterstand wat betreft verduurzaming. Andere beleidsprioriteiten zoals huurmatiging en de bouw van nieuwe woningen zorgen daarnaast voor minder financiële middelen om de noodzakelijke verbouwingen uit te voeren.

Duurzaam in De Pijp
‘Duurzaam in De Pijp’ doet veel om de energietransitie te bevorderen. Van Ewijk zag dat er op veel daken in De Pijp (nog) geen zonnepanelen liggen. ‘Duurzaam in De Pijp’ begeleidt daarom onder andere VVE’s om collectief zonnepanelen in te kopen. En met het initiatief PRET (De Pijp en Riverenbuurt Energie Team) probeert hij dat ook mogelijk te maken voor mensen zonder geschikt dak, door op andere, nog ongebruikte daken zonnepanelen te plaatsen.

Een ander initiatief dat steeds meer vorm begint te krijgen is elektrisch deelrijden (zie ook De Pijp Krant juni 2019). Daardoor zouden parkeerplaatsen opgeheven kunnen worden en kan er meer ruimte ontstaan in de wijk om meer groen te plaatsen.

Deze initiatieven zijn erg belangrijk voor de energietransitie en worden daarom ook door het stadsdeel ondersteund. Concretere doelstellingen vanuit het stadsdeel voor De Pijp op korte termijn kunnen we echter niet verwachten. Piers benadrukte dat hij mensen niet op kosten wil jagen en de lasten evenredig wil verdelen. Maar uiteindelijk zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen om klimaatverandering te beperken.


Meer info over wat je zelf kunt doen?
Bekijk de websites van de gemeente of van Duurzaam in De Pijp. Of laat een energiecoach van !WOON langskomen. Zij helpen je gratis en vrijblijvend met het kijken naar kleine dingen die je in je eigen huis kan veranderen, zoals het plaatsen van radiatorfolie, LEDlampen of andere zaken.
nieuwamsterdamsklimaat.nl
duurzaamindepijp.nl
wooninfo.nl