De kracht van de buurt

Jongerenraad Diamantbuurt overlegt met de gemeente over buurtbudget.

Jongerenraad Diamantbuurt overlegt met de gemeente over buurtbudget. V.l.n.r.: Ismaïl, Gabrielle, Mirja, Maaike, Linda

Om de complexe problemen in de stad het hoofd te kunnen bieden, zullen burgers, bedrijven, het rijk en de gemeente samen moeten optrekken. ‘Elke maand dat de coronacrisis voortduurt, kost de regio Amsterdam 1,6 miljard euro. Een kwart tot een half miljoen banen staan onder druk. Amsterdam wordt zwaarder getroffen dan de rest van Nederland. Zo las ik in het Parool van 1 april en het was niet eens een grap.

Nu het gewone leven weer zo’n beetje op gang komt in de stad en dus ook in De Pijp, dringt ‘het nieuwe normaal’ zich aan ons op. En het is opvallend met hoeveel flexibiliteit, daadkracht, solidariteit en creativiteit we ons aanpassen. ‘De ideeën, voorstellen, opinies over een ommekeer naar een andere, eerlijke samenleving en democratische economie schieten uit de grond. Evenals de analyses hoe de coronacrisis ongelijkheid zichtbaar maakt’. Zo staat te lezen op de website van ‘De99vanamsterdam’.

Amsterdam heeft acht stadsdelen en 99 wijken, waarvan De Pijp er een is.

‘It’s the end of the world as we know it…’
In 1987, toen ik in Amsterdam kwam wonen, bracht REM het nummer uit ‘It’s the end of the world, as we know it’. In de roerige jaren ’80, midden in de economische recessie van destijds, wisten de krakers in navolging van de hippies het al lang: het liberalisme, consumentisme en kapitalisme brengt teveel macht in handen van weinigen en maakt slaven van de gewone burger. Ik sprak met een van die krakers van weleer, Pijp-inwoner, Frans Bieckmann. “Verandering moet van onderop komen”, zegt hij. “Vanuit de 99 wijken van Amsterdam.” Bieckmann nam in mei deel aan een brainstormsessie van Ma.ak020, wat staat voor Maatschappelijk Akkoord. Een gezamenlijk opgestelde set afspraken, uitgangspunten en voorwaarden die Amsterdammers beter in staat moet stellen om samen een duurzaam inclusieve, gezonde, eerlijke, innovatieve en initiatiefrijke stad te maken. Frans Bieckmann werkt sinds ruim een jaar als adviseur van de gemeente en bracht onlangs zijn advies uit hoe het nieuwe Amsterdam eruit zou moeten zien. In de naam ‘De 99 van Amsterdam’ ligt een rechtvaardig Amsterdam besloten, dat de dromen weerspiegelt van de overgrote meerderheid van de mensen (99 procent), die nu uitgesloten is van macht en niet tot de enorm rijke 1 procent behoort.

Baby met het badwater
Het huidige college van Amsterdam maakt serieus werk van participatie en democratie, maar tegelijkertijd is de macht van de stadsdelen opgeschoven naar de centrale stad. Volgend jaar komen er weer nieuwe verkiezingen en de vraag is of de lokale initiatieven meer ruimte kunnen krijgen en de macht weer verder wordt gedecentraliseerd.

Participatie, sociale cohesie en medeeigenaarschap zijn de toverwoorden van de dag, maar hoe verhoudt dat zich tot de voorgenomen sluiting van een van de laatste wijkcentra van de stad? Hopelijk wordt met de steun aan allemaal kleinere buurtprojecten en -initiatieven niet de baby met het badwater weggegooid. Er bestaat een kans dat de goedbedoelde denktanks met hun vernieuwingsdrift het democratische stelsel de nek omdraaien in plaats van het te versterken. U leest er meer over in het artikel 'Politieke investering in ‘directe democratie’ helpt onafhankelijk wijkcentrum om zeep'.

Buurtbudgetten
Stadsdeelbestuurder Rocco Piers: “De coronasituatie zorgt voor grote uitdagingen nu, in de openbare ruimte bijvoorbeeld, en qua veiligheid. Het zijn voor heel veel mensen moeilijke tijden, daar gaat onze aandacht nu naar uit. Ook hebben we er voor gekozen om juist in deze tijd van start te gaan met de buurtbudgetten. Buurtbewoners, ondernemers en organisaties kunnen sinds kort, voor drie gebieden Oud-Zuid, De Pijp/Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuidas voorstellen doen voor de verdeling en besteding van een budget van €100.000,- per gebied. Daarbij kan men ook kiezen om geld te besteden aan coronagerelateerde maatregelen.”

De jongeren van Rutte?
Geschiedenisstudent Sam Altena (1995) trad afgelopen februari toe tot de Stadsdeelcommissie Zuid, waarin de helft van de vijftien leden onder de 33 jaar is, maar waarin slechts vier vrouwen zitting hebben. Hij vindt het afschuwelijk dat De Pijp is overgenomen door toeristen en dat geen student er nog een betaalbare woning kan vinden. Ook maakt hij zich zorgen over de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs.

“Het resultaat van Rutte 2 en 3 en die ongelijkheid wordt nu door de coronacrisis schrijnend zichtbaar. Dat Rutte juist nu jongeren oproept om mee te denken over de toekomst is hypocriet”, aldus Altena.

Ercan Çolak, al bijna tien jaar lid van de PvdA en sinds 2018 lid van de stadsdeelcommissie, zet zich net als Altena graag in voor groepen die het wat minder breed hebben, of voor ondernemers die zich benadeeld voelen. Hij is trots op het welzijnsaanbod in de wijk en met de PvdA waakt hij ervoor dat niemand langs de zijlijn komt te staan. Ondernemers uit het zuidelijk deel van de Van Woustraat konden ook op zijn steun rekenen. Samen met andere partijen hielp hij hun de parkeerplekken terug te halen, die daar zonder deugdelijke besluitvorming waren weggehaald. En met succes!

Çolak is blij dat hij in direct contact met buurtbewoners kan helpen de buurt te verbeteren. Hij hoopt dat participatie meer is dan het neerleggen van lasten en problemen bij burgers, maar dat zij straks ook meedelen in de lusten en de winst. “Laat het applaus voor de cruciale beroepsbeoefenaars niet slechts een symbool zijn, maar een voorbode om het goede en noodzakelijke te belonen en het slechte en overbodige te devalueren en ons de wijsheid te geven het verschil hiertussen te zien. We moeten opkomen voor de kwetsbaren in onze stad en het toekomstige Amsterdam in samenspraak met de jeugd vormgeven.”

‘And I feel fine’
Terug naar het REM-nummer aan het begin van dit artikel, dat eindigt met de slotregel ‘And I feel fine’. Ik voel me prima, je mag het bijna niet zeggen.

Maar met minder toeristen in de stad, fluitende vogels, minder stress en meer saamhorigheid en vriendelijkheid voel ik me beter. Een stad waar we waardevolle materialen en grondstoffen gaan hergebruiken en geen afval meer produceren. Waar samenwerkingsverbanden op lokaal niveau en burgerinitiatieven een kans krijgen. Een stad waar we onze gedeelde verontwaardiging over racisme en ongelijkheid uiten. Misschien een Amsterdam met minder financiële reserves, maar rijk aan creatieve en innovatieve oplossingen en vol levenswijsheid. Met de kracht van de buurt kunnen we er voor elkaar zijn en zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten willen dragen.


Meer weten
Ook op www.wijkcentrumdepijp.nl staat een online versie van De Pijp Krant. We verwijzen daar naar websites die betrekking hebben op onze artikelen. Bijvoorbeeld waar u meer informatie kunt vinden over de buurtbudgetten. Ook kunt u onze Facebook pagina liken en ons volgen via Instagram. Juist in deze tijden van crisis is een buurtkrant van belang om elkaar te informeren en met elkaar in verbinding te staan.
Dus zoek ons ook eens online op! U mag ons altijd tippen of mailen: pijpkrant@wijkcentrum.nl