Buurttop De Pijp: en nu ?

Inwoners en ondernemers uit De Pijp bijeen tijdens de Buurttop G250 in de voormalige Heineken Brouwerij

DE BUURTKWESTIE
Het is 7 maart 2015: een historische dag. De Pijp heeft als eerste buurt in Amsterdam een Buurttop georganiseerd: de G250. Bedoeld, o.a. om de bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid informatie te geven over wat de bewoners willen met De Pijp en welke wensen zij graag op de begroting voor volgend jaar zien staan
.

Vragen en plannen
Op de grote zolders van de voormalige Heineken Brouwerij praten 250 deelnemers in groepjes aan 26 tafels over thema's die door Wijkcentrum De Pijp zijn verzameld in een enquête onder de bewoners. Het gaat over de leefkwaliteit in onze buurt. Hoe moet het met de drukte, hoe moet het met de Van Wou? Hoe moet het met het groen, de zorg, de horeca, het fietsparkeren en de verkeersveiligheid? En talloze andere vragen waarover de buurt weleens wil praten. Wensen worden geformuleerd, plannen bedacht.

Van Wou
Ik zit zelf aan de tafel 'Van Wou'. Als automobilist ben ik altijd weer blij als ik door die straat heen ben en er niemand dood is. De keuze van de tafel valt na veel wikken en wegen op aparte fietspaden: ten koste van parkeerplaatsen óf autoluw maken. We beseffen dat beide opties ergens anders in de buurt pijn gaan doen.

Wat wil de buurt met de buurt?
Aan het eind van de middag is er een plenaire slotvergadering. Uit de voorgestelde plannen van de 26 tafels worden definitieve keuzes gemaakt. Zo weten de bewoners en de politiek wat de buurt wil met De Pijp. De buurt wil dat er formeel wordt gehandhaafd tegen geluidsoverlast, de buurt wil inpandige goedkope fietsgarages voor Pijpbewoners, de buurt wil de diversiteit van De Pijp bewaken, wil meer sociale huurwoningen, minder shortstay, wil dat kleine ondernemers zonder etalage actief worden gesteund, dat er natuurspeelplaatsen voor kinderen komen, dat de meest vervuilende auto's buiten De Pijp moeten blijven ... De buurt wil nog veel meer; dat is allemaal te vinden op g250buurttopdepijp.nl/impressie/ en g250buurttopdepijp.nl/vragenlijst/.

Bestuur én bewoners
De bestuurscommissie van Zuid, die heeft meegeholpen deze Buurttop te organiseren, heeft beloofd met de resultaten van de Buurttop aan de slag te gaan. Maar er is ook actieve inzet nodig van bewoners en ondernemers om de gekozen voorstellen tot uitvoering te brengen. Samen maken we de buurt.

En nu
We zijn een aantal weken verder. Ik vraag een paar kennissen die ik op de Buurttop heb ontmoet hoe ze erop terugkijken. De meesten zijn enthousiast: ''Geweldig, zo samen proberen er een betere en mooiere wijk van te maken''. ''Een energiek en divers geheel met een door iedereen gevoelde wens om de diversiteit in De Pijp te behouden''. Maar er zijn ook bedenkingen: ''De Buurttop vond ik fantastisch. Zoveel enthousiaste mensen, die actief meedenken over belangrijke onderwerpen in De Pijp. Maar hoeveel invloed kunnen we op buurtniveau echt uitoefenen, vooral als het gaat om onderwerpen die onder de Centrale Stad vallen?'' En: ''Ik hoop nog eens te horen of onze resultaten invloed hebben gehad''.

Wat gaat de politiek doen?
Dat is voor veel deelnemers de hamvraag. Dus heb ik aan alle partijen in de bestuurscommissie een mail gestuurd met o.a. de vraag: ''Op welke wijze gaat uw fractie zich inzetten om de wensen van de burgers gestalte te geven?'' Alleen de PvdO (Partij voor de Ouderen), heeft tot dusver geantwoord. Ze willen geen overdreven verwachtingen wekken: immers de bestuurscommissie krijgt maar een klein deel van de begroting van de Centrale Stad en dat moet over verschillende buurten worden verdeeld, waarvan De Pijp er een is. Uiteraard blijft de PvdO zich daarbinnen inzetten voor het goed en gezond ouder worden van mensen in De Pijp.

Alle andere partijen hebben gezwegen.... Is men er nog niet uit? Had men griep? We hopen in een volgend nummer van De Pijpkrant u wel te kunnen vertellen waarvoor de politiek zich hard gaat maken.