Bewoners rond Albert Cuypmarkt: laat je stem horen!

Bewoners rond de Albert Cuypmarkt willen meedenken over de toekomst van de markt

Een groep actieve bewoners van de Albert Cuypstraat, die vindt dat Stadsdeel Zuid wel rekening houdt met de marktbelangen maar niet met die van de bewoners, heeft zich verenigd in de vereniging Bewoners Albert Cuypstraat.

Meer leden nodig
Jolande de Wit, namens de groep: “Wij wonen in en rondom de Albert Cuypmarkt en willen graag meedenken over de toekomst van de markt. Ook hebben wij diverse klachten over de huidige stand van zaken. Wij willen graag een formele rol in commissies die over de Albert Cuyp beslissen. Eén daarvan is de Markt Advies Commissie (MAC). Daarnaast willen wij onze stem laten horen op commissie- en raadsvergaderingen.

Paul Slettenhaar, lid Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid, heeft ons toegezegd dat wij dit kunnen doen als wij voldoende draagvlak hebben. Daarom zijn wij op zoek naar meer leden”.

Een schonere en ruimere stoep
“Wij vinden bijvoorbeeld dat een rug-aan-rug opstelling van de markt, waarbij de kramen in het midden van de straat staan, een betere opstelling is”, zegt zij. “Op deze manier is er meer ruimte voor bewoners op de stoep en wordt de stoep schoner. Nu is de stoep vaak een afvalplek voor dozen en afval en is er geen doorkomen aan. Ook gaat de rug-aan-rug opstelling de fietsenchaos achter de kramen tegen. Verder denken wij dat, als de winkels zichtbaar zijn, er ook een gevarieerder aanbod aan winkels zal komen”.

Individuele klachten hebben weinig impact
“Veel bewoners hebben klachten of opmerkingen over de markt, maar weten niet waar zij terecht kunnen. Wij horen vaak dat bewoners die wel een klacht weten in te dienen, er vervolgens nooit meer iets van horen. Bijvoorbeeld over het opbouwen van de markt ’s ochtends vroeg om halfvijf, terwijl dit pas om halfzeven mag. Volgens een uitspraak van de Raad van State in juni 2013 ‘dienen kramenzetters de overlast voor de omwonenden te voorkomen en daartoe in elk geval het rollend materiaal van rubberen luchtbanden te voorzien’. Dit is niet het geval, met alle geluidsoverlast van dien. Individuele klachten hebben weinig impact, hopelijk kunnen wij als vereniging en gesprekspartner meer bereiken”.

Een leukere en aantrekkelijkere markt
“We willen niet alleen maar klachten inventariseren hoor, we willen actief meedenken om de markt nog leuker en aantrekkelijker te maken. Volgens ons is dat hard nodig. De meesten van ons wonen hier al twintig tot dertig jaar en zien hoe de sfeer achteruit gaat. Bewoners van de Albert Cuypstraat, maar zeker ook die uit de omliggende kleine straten, worden uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging. Samen staan we sterker”.


Lid worden of meer informatie?
Dat kan via de Facebook pagina Bewoners-Albert Cuyp of via belangen@xs4all.nl