Afname veiligheidsgevoel in De Pijp

Zuid is weliswaar het veiligste stadsdeel van Amsterdam, maar in (een deel van) De Pijp ervaren bewoners een groter gevoel van onveiligheid dan in andere buurten in Zuid.

In de veiligheidsindex 2012 van onderzoeksbureau O&S scoort Zuid met een gemiddeld cijfer van 56 op een schaal van 100 historisch laag (positief). Acht van de in totaal veertien wijken in Zuid scoren zelfs 50 of lager (nog positeiver). De gemiddelde score in Amsterdam ligt beduidend hoger op 70 punten.

De stadsdeelkrant van Zuid (4 april) meldt dat de oorzaak van negatieve gevoelens te maken kan hebben met de uitgebreide media-aandacht over het instellen van meer cameratoezicht en intensievere wapencontroles. Je zou eerder verwachten dat deze maatregelen de bewoners juist had gerustgesteld. We vroegen het aan Harry Smeets, senior onderzoekerr bij O & S en medebedenker van de veiligheidsindex. Hij zegt dat met name in De Oude Pijp (Het gebied tussen De Amsteldijk, Stadhouderskade, Ruyschdaelkade en de Ceintuuurbaan) het veiligheidsgevoel is afgenomen.

Waarom maatregelen die de veiligheid moeten bevorderen, juist een minder veilig gevoel geven, kan de onderzoeker niet verklaren. De oorzaak ligt volgens hem vooral in de toename van overlast, vandalisme, diefstal en geweld. “Dat leidt tot vermijdingsgedrag. Mensen gaan bijvoorbeeld ’s avonds laat niet meer de straat op, lopen niet in stille en donkere straten en maken bewust een omweg. Ook een pinautomaat die op een stille plek hangt, wordt vermeden, vooral ’s avonds, zo geeft ons onderzoek aan”, aldus Smeets.

Dat heeft er mede toe geleid dat de score op de veiligheisdsindex in 2012 is gestegen naar 76, terwijl deze in 2011 nog 59 punten opleverde. ‘Toch blijft deze score binnen de veilige zone donkergroen’, zegt Smeets. Die index staat op een plattegrond, waarop de veiligheid in de stadsdelen en wijken met vier kleuren wordt aangegeven. Een soort uitgebreid verkeerslicht, met donkergroen (veilig), lichtgroen (relatief veilig), oranje (relatief onveilig) en rood (onveilig). Toch blijkt het gemiddelde veiligheidsgevoel in geheel Zuid beter dan in de rest van Amsterdam, ondanks dat het in De Oude Pijp wat minder is”, besluit de onderzoeker van O & S.

Voor het stadsdeel staat veiligheid hoog op de agenda en blijft het daarin investeren, meldde stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar nog onlangs. Het gevolg van dat beleid is dat het aantal geweldsmisdrijven, inbraken en overvallen op ondernemers de laatste jaren fors is gedaald. Het aantal woningovervallen is wel licht gestegen maar stadsdeel en politie werken nauw samen om ook dat cijfer met voorlichting en preventie omlaag te krijgen. Zo kunnen bewoners een digitale deurspion laten aanbrengen en een zogeheten deurkierstandhouder, die het binnendringen van de woning bemoeilijkt.