2x5 - Koppelaar tegen de vereenzaming

Oncko Grader activeert mensen om vrijwilligerswerk in de buurt te doen

Oncko Grader is de redactionele spil namens Combiwel. Hij is de eerste die in 2x5 aan het woord komt. 2x5 is een portret aan de hand van twee maal vijf vragen: vijf over de persoon en vijf over het beroep.

Naam: Oncko Grader
Geboren: Amsterdam, 1952
Is: Medewerker Buurtteam Participatie & Activering bij Combiwel in stadsdeel Zuid

PERSOON
1 (Hobby) ‘Ik ben enorm geïnteresseerd in de geschiedenis van Amsterdam. Het is fijn grasduinen in de Beeldbank van het Stadsarchief. Amsterdam is een openluchtmuseum, waar(in) het heerlijk wonen en werken is. De stad maakt voortdurend bloei en groei door. Er is sprake van een zekere herhaling. Je kunt enkele parallellen trekken tussen de Pleiners en Dijkers van een halve eeuw geleden en de Marokkaanse jeugd van nu. Dezelfde verveling, hormonen en overlast.’

2 (Inspirator) ‘Stella Adler, mijn theaterlerares in New York. Ze gaf me levenskracht door me te laten inzien dat honger naar kennis nimmer mag verdwijnen. Van haar leerde ik ook dat je nooit van iets kunt zeggen dat je het al kent.’

3 (Motto) ‘Als goede Amsterdammer moet je altijd door het gat van de schutting kijken.’

4 (Buurt) ‘De Lutmastraat. Ik houd van de lengte van de straat. Je hebt wel een stuk of vijf verschillende buurtjes in één straat.’

5 (Droom/visioen) ‘Ik hoop dat mensen zich meer bewust worden van hun eigen ruimte, want dan is er vanzelf meer ruimte voor iedereen.’

BEROEP
1 Wat doe jij als medewerker Participatie en Activering? ‘Ik activeer mensen om vrijwilligerswerk in de buurt te doen, vooral de groep van 55+'ers. Gekscherend noem ik me een koppelaar of een buurtmakelaar. Verder heb ik het leefbaarheidsbudget onder mijn hoede, een potje van de woningbouwcoöperaties, waarmee kunstprojecten en straatfeesten ondersteund kunnen worden.’

2 Wat is je doel en de doelgroep? ‘We bestrijden met ons team de vereenzaming. We richten ons niet alleen op ouderen, maar ook op sociaal zwakkeren en op de groep mannen van in de veertig die vastgelopen is en hun toevlucht vaak in alcohol zoekt. We helpen mensen zich te organiseren. We analyseren de buurt en proberen globaal in kaart te brengen waar mensen zitten te verpieteren.’

3 Hoe vaak ben je op kantoor? ‘Ik ben mobiel, met een laptop. Ik word geacht altijd op pad te zijn en geen beslag te leggen op kantoorruimte. Ik leg veel werkbezoeken af.’

4 Hoe kom je met burgers in contact? ‘Ik probeer in iedere buurt een contactpersoon te vinden, een sleutelfiguur die voor ons de oren en ogen van de straat is. Met hem of haar ga ik op bewoners af die geen aansluiting hebben met mensen in hun omgeving. Tijdens ons bezoek ontkennen ze in het eerste kwartiertje meestal hun problemen. Daarna komen ze los en luchten ze hun hart. Vaak willen ze graag dat ik terugkom, maar eigenlijk zit mijn taak er dan op. We bevelen ze mensen uit de buurt aan met wie ze contact kunnen opnemen. Deze contactpersoon houdt dan een beetje in de gaten of ze dat ook werkelijk doen.’

5 Over welk initiatief ben je enthousiast? ‘BUUV is de buurtmarktplaats van Haarlem. Ik hoop dat wij in Amsterdam-Zuid dat model ook kunnen toepassen en dat heel Amsterdam zich er bij aansluit. Het is een uitstekend systeem om diensten te ruilen en mensen echt bij elkaar brengt. Het mooie eraan is, dat bijna de helft van de deelnemers dat niet via de computer doet. In het computerprogramma is alles keurig gerubriceerd, zodat je heel gericht op bijvoorbeeld ‘hulp bij boodschappen’, ‘bezoek ziekenhuis’ of ‘tuinieren’ kunt zoeken. Ik hoop dat het stadsdeel in dit systeem wil investeren. Vooral voor jongeren die vaak een overvolle agenda hebben is het efficiënt om via internet contact te zoeken. Het heeft de toekomst en het hoeft niet duur te zijn. Inwoners van Haarlem lopen al in een speciaal BUUV-T-shirt.’