21 maart: oprichting Vereniging Stadsdorp De Pijp

Belangstellenden tijdens een bijeenkomst van Stadsdorp De Pijp afgelopen jaar

Het afgelopen jaar is er een nieuw netwerk van initiatiefrijke wijkbewoners ontstaan in De Pijp. Dit netwerk breidt zich uit als een olievlek en heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot een levensvatbare vereniging onder de naam Stadsdorp De Pijp.

Op vrijdag 21 maart is de officiële vereniging een feit en vindt de eerste algemene ledenvergadering plaats. Vanaf dat moment kunnen alle oudere wijkbewoners zich aansluiten bij deze vereniging en als lid al de voordelen van een stadsdorp in De Pijp met elkaar delen.

Wat is een stadsdorp?
Een stadsdorp, dat zijn buurtgenoten die een beroep op elkaar doen voor hulp en informatie, die allerlei activiteiten ondernemen en elkaars belangen behartigen (modern nabuurschap), met als speciaal kenmerk nadrukkelijk aandacht voor oudere buurtgenoten.

Wat willen wij?
We willen in De Pijp ons eigen stadsdorp. Dat betekent dat Stadsdorp De Pijp zich gaat vormen naar de wensen, behoeftes en inbreng van haar leden, (oudere) inwoners van De Pijp. Want ons stadsdorp zijn we samen!

Wat is een stadsdorp nog meer?
De ontwikkeling van stadsdorpen en vergelijkbare initiatieven komen niet voort uit de door de overheid gepropageerde participatiemaatschappij, maar kent een al veel langere geschiedenis. Veel ouderen willen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en daarbij nadrukkelijk de regie over het eigen leven behouden. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat dit wordt bevorderd door een stevig netwerk van gelijkgestemden, die elkaar waar mogelijk willen steunen en helpen. Daarbij wordt er een grens getrokken waar het om professionele zorg gaat. De hulp binnen het stadsdorp betreft vooral eenvoudige, praktische hand- en spandiensten, zoals buren elkaar die kunnen bieden.

U bent allen van harte welkom om dit te vieren tijdens de feestelijke algemene vergadering op vrijdag 21 maart

Sinds juni 2013 is er al zeer veel tot stand gekomen. Er zijn elke maand Inloopavonden, stadsdorpers gaan nu maandelijks naar de film in Rialto en eten samen in restaurantjes in De Pijp tegen een laag tarief. In december is er een groot Midwinterfeest geweest, met zelfgemaakt buffet en entertainment. Kortom, in steeds wisselende samenstellingen worden al deze activiteiten door stadsdorpers zelf georganiseerd.

Ineke de Ruiter, een van de eerste initiatiefnemers van Stadsdorp De Pijp, verwoordt het belang van deze vereniging zo: ‘Stadsdorp De Pijp kan alleen goed draaien bij de gratie van een sterk netwerk waarin de leden elkaar beter leren kennen'. Ze vindt deze ontwikkeling leuk en spannend.

Het is zover
Door al deze inspanning en speciaal die van de groep ‘Organisatie’ zijn we nu zover dat op vrijdag 21 maart vanaf 16:00 uur Stadsdorp De Pijp i.o. officieel Vereniging Stadsdorp De Pijp wordt. (De locatie wordt binnenkort op onze website bekend gemaakt.) U bent allen van harte welkom om dit te vieren tijdens de feestelijke algemene vergadering.

Tot 21 maart!


Meer info: www.stadsdorpdepijp.com of bel 0687169505.