Sisterschools: educatieve uitwisseling met Kenia

“Voor de kinderen is het een compleet andere wereld waar ze instappen. In het begin hadden ze niet zo door hoe arm het daar is en dat het niet altijd gemakkelijk is om even te mailen of om online te zijn.” We spreken met Daphne Oosterbaan, docent Engels op het Berlage Lyceum, een school waar tweetalig onderwijs wordt aangeboden en veel gedaan wordt aan internationalisering. Zij zijn een Unesco-school, wat inhoudt dat zij aandacht besteden aan onderwerpen als duurzaamheid, burgerschap en mensenrechten.

Dit schooljaar is een 2 VWO klas begonnen met een nieuw project genaamd Sisterschools. De kinderen krijgen via mail en sociale media de kans om kinderen van dezelfde leeftijd op een school in Kenia, te leren kennen. Tijdens de les hebben ze gewerkt aan verschillende opdrachten, die erop gericht zijn bewustwording te creëren over elkaars leefomstandigheden en opvattingen.

“Engels spreken in een echte context is een pré.”, zegt Daphne. “Het is heel interessant om te zien en horen hoe het daar is.” Ook voor de kinderen in Kenia is het een eyeopener om de filmpjes van het Berlage Lyceum te bekijken. Alleen al het feit dat ze op de fiets naar school gaan en een kantine op school hebben, is interessant.

Slapen op school
De kinderen zijn enthousiast, alhoewel het soms lang wachten is op een reactie uit Kenia. Waar wij hier met digi-borden, I-pads en laptops werken bestaat het lokaal daar uit wat bankjes, kale muren en geen enkele vorm van aankleding. Sommige van de kinderen wonen ook in de school, waar ze eten en kleding krijgen, naast onderwijs. De St. Elisabeth school in Nairobi, waar de kinderen van het Berlage nu een band mee hebben is opgericht door Mary Mungay, die zelf vanaf haar 13de geen onderwijs meer mocht volgen. Zij wil de meiden uit de nabijgelegen slum wel de kans geven een middelbare school diploma te halen en is heel blij met het Sisterschools programma.

Tweerichtingsverkeer
Het project is een gelijkwaardige educatieve uitwisseling. Het is dus geen ontwikkelingsproject met éénrichtingsverkeer, maar er wordt aan beide kantenvan elkaar geleerd. De duurzame relatie die daarbij wordt opgebouwd tussen de kinderen, docenten en scholen onderling, heeft een enorme impact.
In Amsterdam alleen al wonen mensen met 180 verschillende culturele achtergronden samen. Ontmoeting, open kunnen staan voor elkaar, elkaar beter willen leren kennen en begrijpen, kun nen behulpzaam zijn in onze steeds complexere wereld, waarin we met heel veel verschillende culturen samenleven.


Meer informatie: sisterschools.eu