“De (Noord-Zuid)trein rijdt gewoon door, wie er ook voorspringt”

Voor wethouder Mark van der Horst is metro door De Pijp absolute zekerheid

De voorbereidende werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn zijn hervat. In de Ferdinand Bol verrijst een attractiepark compleet met springschansen voor snelle auto’s. De hele straat komt 70 centimeter hoger te liggen, met opritten voor de zijstraten. De gevolgen van het zware zandpakket voor de funderingen van de omliggende panden moet nog blijken. Of in januari echt begonnen kan worden met de bouw zoals het projectbureau wil is sterk de vraag. De gemeente wil bij ontbreken van een geldige milieuvergunning werken met een gedoogverklaring, een koffieshopachtige toestand. Ook bestaat nog steeds grote twijfel of de diepwanden zo dicht naast panden en winkels veilig aangelegd kunnen worden. Op dit moment worden op het Rokin de eerste ervaringen opgedaan.

 

Even was op 8 november de Ferdinand Bol weer van de buurt. Met tromgeroffel opende een groep bewoners de hekken en was de ‘nieuwe’ fietsroute een feit. Dit tot vreugde van menig winkelier, die hun omzet flink zien dalen door de voortdurende overlast. Ruim een half jaar lang had de straat onnodig open gelegen en gebeurde er vrijwel niets.

 

Nog voor het echte werk voor de Noord-Zuidlijn is begonnen is het draagvlak voor het project al tot vrijwel nul gedaald. Niet voor niets deed ook de ondernemersvereniging een dringende oproep aan het gemeentebestuur om de straat weer te openen voor verkeer en publiek. Een gelijksoortige oproep deed een honderdtal bewoners op 30 oktober tijdens een buurtvergadering. De straat herstellen tot alle vergunningen rond zijn, grondafvoer met pijpleidingen in plaats van een leger van vrachtwagens, geen afsluiting van de zijstraten tijdens de bouw en garantie op verkeersveiligheid en geen gevaarlijke werkzaamheden, zo luidde de eis aan het stadsbestuur.

 

Hoe redelijk ook, op geen van de eisen kwam tot op heden een tegemoetkoming van het gemeentebestuur. Zonder voorafgaand overleg is het plan van aanpak voor het werk gewijzigd en is twee jaar overleg in de prullenbak gegooid. Tot woede van bewoners, ondernemers en ook het stadsdeel. Met een kerstmarkt wil het projectbureau werken aan ‘wiedergutmachung’. Ondertussen wordt de belofte om de overlast te minimaliseren met voeten getreden. Verantwoordelijk wethouder Van der Horst (VVD) heeft daar geen boodschap aan: ‘De trein rijdt gewoon door, wie er ook voorspringt’. Uw belangen zijn bij de gemeente dus in goede handen, het is maar dat u het weet .

 

Gelukkig zou de Pijp de Pijp niet zijn als iedereen dit weerloos over zich heen zou laten komen. Werkgroep Metro van het wijkcentrum zet zich in om de gemeente zo veel mogelijk aan haar afspraken te houden en Vereniging de Bovengrondse blijft procederen tegen het project. Met succes, want de vergunning voor de inrichting van station Rokin (en daarmee ook Vijzelgracht en Ceintuurbaan) is gesneuveld bij de bestuursrechter. Het ontwerp is niet veilig.

 

De gemeente is nu boos en beschuldigt de tegenstanders dat zij zand in de machine gooien. Een leuke poging de aandacht af te leiden waar het werkelijk om gaat: het ontwerp deugt niet. Een kort geding van reizigersorganisaties Rover en Stadsvervoerbelang om een bouwstop voor het casco van station Rokin af te dwingen haalde het niet, maar de redenatie van de rechter is curieus. In zijn oordeel schrijft hij: “Als te zijner tijd zou blijken dat de maten van het nu te bouwen casco in de weg staan aan het verlenen van een bouwvergunning voor de inrichting of aan het verlenen van de gebruiksvergunning voor het station, niet de reizigers worden opgezadeld met een onveilig station, maar de gemeente blijft zitten met een onbruikbaar casco (voor een station). Geen grond dus om in te grijpen.”

 

Blijkbaar mag de gemeente het risico nemen om honderden miljoenen gemeenschapsgeld in een bodemloze put te storten. Alsof dat verantwoord omgaan is met het geld van de Amsterdammers. Een politicus met een beetje verantwoordelijkheidsbesef zou daar toch erg ongelukkig van moeten worden.