Het stadsarchief is vorig jaar verhuisd naar de Vijzelstraat. De vrijkomende gebouwen zijn bestemd...

Ingezonden

Op Koninginnedag heeft de activiteitengroep van de Diamantbuurt in samenwerking met...

Opnieuw is Amsterdam opgeschrikt door een enorme kostenstijging van de Noord-Zuidlijn. De lijn is...

Het Stadsdeel Oud-Zuid stelt een nieuwe woonvisie op. De Concept Woonvisie lag tot en met 6 mei ter...

Wat doet u zoal deze week?
Gisteren heb ik bevrijdingsdag gevierd bij het homomonument achter de...

Komt er weer een einde aan een speciaal stukje Pijp? Als het aan het stadsdeelbestuur Oud-Zuid ligt...

“De Oranjehof is een aards paradijs in De Pijp”. Zo sprak Hugh Gallacher van Milieufederatie...

De mussen staan sinds 2004 op de Rode Lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels. In de steden...

De Pijp is doordrenkt met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Ouderen hebben de oorlog...

door Amber Alkilmish (12 jaar)

We verzamelen bij Buurthuis Cinetol en lopen met z’n allen naar het...

De eerste mooie zaterdag van dit jaar, 26 april, hebben vrijwilligers van Buurtcentrum Quellijn en...