Verschijningsdata krant

De Pijp Krant verschijnt zes keer per jaar.  

Voor 2017 zijn (onder voorbehoud) de volgende data gepland:

nummer 3 maandag 26 juni

nummer 4 maandag 28 augustus

nummer 5 maandag 16 oktober

nummer 6 maandag 4 december

 

De papieren krant wordt op de dag van of de dagen na verschijning huis-aan-huis bezorgd. De digitale versie van de krant is op deze site te downloaden en in te zien. 

Op de website verschijnen alle in de krant geplaatste artikelen ook als losse nieuwsitems. Deze kunnen aangepast en/of geactualiseerd zijn. 

Kopij voor de krant moet uiterlijk 10 dagen voor verschijning zijn aangeleverd.